جستجو
عناوین این صفحه
  • شماره 766
  • 8 صفحه
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲ آذر
  • اِلأَحَّد ٦ ربيع الثاني ١٤٤٢
  • Sunday 22 Nov 2020
کد خبر: ۴۳۶۸

یادداشت

 

  • سازمانهاي بين المللي حامي فعالان کارآفريني کميسيون ملي يونسکو


*‌ زهرا گليج

صلح و دسترسي به توسعه پايدار و ايجاد جهاني عاري از خشونت شعار يونسکو است. کميسيون ملي يونسکو ۵ دپارتمان فعال دارد. اداره آموزش، اداره علوم طبيعي، اداره علوم اجتماعي و انساني، اداره فرهنگ، اداره ارتباطات و اطلاعات از بخشهاي فعال در يونسکو هستند. هر دپارتمان شاخههاي زيرمجموعه خود را دارد. بحث کارآفريني موضوع در اولويت يونسکو است. ۲ دپارتمان آموزش و مقايسه تطبيقي بين کشورها و دپارتمان ديگر در عرصه وسيعتري در حوزه علوم اجتماعي و انساني، در عرض برنامههاي بين المللي فعاليت ميکنند. رسالت اصلي کميسيون ملي در کشور، تعيين خلأها، تمرکز نيروها بر حوزههاي اولويتدار و بحرانزاي ملي و جهاني و اجتناب از تلاشهاي حاشيهاي است. کانون اصلي فعاليتها، مطالعه و بررسي انديشهها و تبادل اطلاعات و توسعه توان و ظرفيت کشور در زمينه آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات با توجه به معيارهاي بين المللي است. راهبرد اصلي در هدايت اقدامات شامل تقويت ارتباط بين تحقيقات و سياستگذاريها، شناسايي و تعيين خط مشيهاي موفق، توسعه ظرفيتهاي نهادي و انساني کشور و حساس نمودن دولت و جامعه نسبت به موضوعهاي مهم و روزآمد جهاني است. پنج نقش کميسيون ملي به عنوان رابط، مشورتي، هماهنگ کننده، نقش طراحي، اجرا و ارزيابي برنامههاي يونسکو همچنان از مهمترين کارکردهاي آن به شمار ميرود. عملکرد کميسيون ملي يونسکو در اين مسير با موفقيتهاي بسياري روبرو بوده است، اگر چه چالشهايي نيز در اجراي برنامهها وجود داشته است. برنامه مديريت دگرگونيها و تحولات اجتماعي، که اين برنامه بين المللي در صحن يونسکو تدوين شد. برنامه MOST در همين راستا تدوين شده که يک کميته ملي در اين حوزه وجود دارد، در روند توسعه پايدار و دگرگونيهاي اجتماعي که چالشهايي در جامعه ايجاد ميکند موضوعاتي مانند محيط زيست، بحران اجتماعي، فقرزدايي، توانمندسازي زنان و غيره در اولويت يونسکو است طبق اهداف توسعه پايدار سازمان ملل نيز يونسکو طرحها و برنامههايي که به اولويتهاي مطرح شده اين اهداف بپردازد، نگاه ويژه دارد اولين هدف از اهداف توسعه پايدار موضوع رفع فقر و تبعيض است و سومين هدف نيز به موضوع توانمندسازي زنان اختصاص دارد. بر همين اساس آخرين اظهارنظرهايي که در حوزه کارآفريني وجود دارد شامل چيزي فراتر از کسب سود صرف براي کارآفرين است و هدف آن فرصتسازي فراتر از سودآوري است. اصطلاحي که در کارآفريني مطرح است و در يونسکو نيز در اولويت قرار دارد اصطلاح کارآفريني سبز نام دارد. کارآفريني سبز، اصطلاحي نيست که به معناي کارآفريني در فضاي پاک و عاري از آلودگي اشاره کند بلکه به معني اينست که نوعي کارآفريني است که محدوديت منابع دارد و فرد کارآفرين با وجود محدوديت منابع، فرصتسازي درازمدت ايجاد ميکند و محدوديت منابع را پشت سر ميگذارد. چند شاخص اصلي براي ارزيابي يونسکو براي کارآفريني بين المللي مطرح است که يونسکو در تشخيص آنها را مورد توجه قرار ميدهد:
- کارآفريني چقدر شمول اجتماعي را در نظر ميگيرد و نگاه فراگيري دارد.
- چقدر اين کارآفريني در رفع تبعيض و فقر تاثيرگذار است. با آموزش فراگير همراه باشد، با استناد به آموزش فقر را از بين ببرد.
- فرصتسازي براي جوانان: جوانان بخشي از حال هستند نه آينده. کارآفرينياي که ميتواند در اشل ماندگار خود را نگه دارد که مشارکت جوانان را در بر داشته باشد.
- توجه به ملاحظات قانوني و ملي کشور
- جهاني فکر کردن کارآفريني يا نگاه جهاني داشتن در حوزه کارآفريني است.


asretosee@yahoo.com

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
منشور اخلاقی
عنوان صفحه‌ها